Den Danske Model

Den Danske Model sikrer rettigheder på arbejdsmarkedet. Den er en af de vigtigste årsager til, at man skal vælge en rigtig fagforening, frem for en af de gule. Opgaven var at lære de unge piger, som udgør hovedgruppen af SOSU elever, hvad Den Danske Model betyder for dem.

Historien
Vi personliggør Den Danske Model, personificeret gennem Sofie Lassen Kahlke, og lader hende fortælle i ord og billeder hvad hun betyder for deres hverdag – ferie, arbejdsforhold, barns første sygedag og videreuddannelse. Løsningen er udviklet i samarbejde med Formidabel og Volapyk.

Materiale
Hand-out materiale i form af brochurer, posters, event-materiale, opsætning af facebook-side og en event med optræden af Sofie Lassen Kalkhe.

Resultat
Der blev ikke lavet målinger af tilgang, men en fantastisk positiv respons på skoler og i lokalafdelinger.