BvB

Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse

Komplekse problemstillinger i byggeriet. Har hjulpet med sparring på kommunikationsstrategien, udvikling af messemateriale, undervisningsfilm, udstillingsmateriale, brochure, årsberetning og andet.